CWT 5

Opis

CWT 5

Typ chłodni
    CWT 5/600
    CWT 5/900
Temperatura termometru mokrego
°C
21 (letnie warunki pracy)
21  (letnie warunki pracy)
Temperatura wody ciepłej
°C
30
35
40
45
30
35
40
45
Temperatura wody ochłodzonej
°C
25
25
Przepływ wody
m3/h
12,6
8,4
6,8
5,8
13,5
9,5
8,1
7,1
Odebrana moc cieplna
kW
73
98
119
135
78
110
141
165
Straty wody przez parowanie i unos
m3/h
0,149
0,169
0,194
0,214
0,160
0,192
0,231
0,262
Długość chłodni
mm
750
Szerokość chłodni
mm
750
Wysokość chłodni
standard / podwyższony zbiornik
mm
2265 / 2810
2565 / 3110
Pojemność zbiornika sandardowego
m3
0,14
0,14
Pojemność zbiornika podwyższonego
m3
0,39
0,39
Masa transportowa chłodni
standard / podwyższony zbiornik
kg
80 / 90
90 / 100
Przykładowe punkty pracy
Rysunek chłodni ze standardowym zbiornikiem
Rysunek chłodni z podwyższonym zbiornikirm
Przykładowy fundament chłodni CWT 5
Dokumentacja Techniczno Ruchowa